Οικονομία 60-70% στη Θέρμανση

ΜΕΛΕΤΗ   Ε.Μ.Π   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Την ανανεωμένη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έδωσε στη δημοσιότητα η γ.γ Καταναλωτή. Η έρευνα συγκρίνει το κόστος θέρμανσης για όλες τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν στην αγορά και καταλήγει σε εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα για τον καταναλωτή.

Λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα της φετινής σεζόν όπως είναι η υψηλότερη χρέωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ (κυρίως λόγω των αλλαγών που έγιναν το καλοκαίρι στις μονοπωλιακές χρεώσεις) αλλά και το επίδομα των 35 λεπτών για την αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Για πρώτη φορά, μέσω της έρευνας ο καταναλωτής μπορεί να πληροφορηθεί και τον χρόνο που θα χρειαστεί για να αποσβέσει την επένδυσή του σε περίπτωση που αποφασίσει να στραφεί στις οικονομικότερες λύσεις όπως είναι οι αντλίες θερμότητας.

Από την έρευνα προκύπτουν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με αυτά που πιστεύει το ευρύ κοινό. Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα ευρήματα:

 1. Μακράν η ακριβότερη λύση θέρμανσης είναι οι συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια.  Υπολογίζεται ότι το κόστος για τη συγκεκριμένη λύση, φτάνει στο 162% του κόστους που προκύπτει από τη χρήση ενός συνηθισμένου λέβητα πετρελαίου.
 2. Το τζάκι ανοικτού τύπου για το οποίο τόσος λόγος γίνεται είναι επίσης εξαιρετικά δαπανηρή λύση καθώς η επιβάρυνση ανεβαίνει στο 120% του κόστους που συνεπάγεται η χρήση του πετρελαίου (σ.σ το 100% είναι το κόστος του πετρελαίου όπως προκύπτει αν δεν ληφθεί υπόψη το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης ύψους 35 λεπτών ανά λίτρο)
 3. Η οικονομικότερη λύση, παρά το γεγονός ότι καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, είναι η αντλία θερμότητας. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί στο 40-44% του αντίστοιχου κόστους που συνεπάγεται η χρήση του καυστήρα πετρελαίου

(σ.σ όλες οι συγκρίσεις γίνονται με το πετρέλαιο καθώς αυτό παραμένει –λόγω της τεράστιας εγκατεστημένης βάσης- η κύρια πηγή θέρμανσης άσχετα αν πολλοί καυστήρες παραμένουν σβηστοί λόγω έλλειψης χρημάτων)

Στον πίνακα που ακολουθεί, να δείτε όλες τις συγκρίσεις. Οι ερευνητές, έχουν λάβει υπόψη τους όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος για κάθε λύση. Π.χ έχουν συνυπολογίσει το γεγονός ότι τα ξύλα πωλούνται πλέον με το κυβικό, έχουν εξετάσει το σενάριο λαμβάνοντας υπόψη το επίδομα ενώ κάνουν υπολογισμούς ανάλογα και με τη ζώνη που βρίσκεται το ακίνητο (σ.σ η Αττική ανήκει στη ζώνη β και η Θεσσαλονίκη στη ζώνη γ)

Κόστος θερμικής ενέργειας Σύγκριση κόστους θερμικής ενέργειας (σε %) με συνήθη λέβητα πετρελαίου
Αντλία θερμότητας Ζώνη Β 0,057 39,49%
Αντλίας θερμότητας; Ζώνη Β extra 800kWh incl. 0,065 44,73%
Αντλία θερμότητας Ζώνη Γ 0,062 42,81%
Αντλίας θερμότητας Ζώνη Γ extra 800kWh incl. 0,069 48,05%
Λέβητας βιομάζας (πελέτες ξύλου) 0,086 59,18%
Λέβητας Φ.Α. Συμπύκνωσης 0,089 61,72%
Λέβητας Φ.Α. Συνήθης 0,1 68,87%
Τζάκι Κλειστού Θαλάμου (ενεργειακό) 0,087 60,49%
Τζάκι Ανοιχτού Θαλάμου 0,175 120,98%
Συσκευή με ηλεκτρικές αντιστάσεις (Ηλεκτρικός λέβητας) 0,209 144,53%
Συσκευή με ηλεκτρικές αντιστάσεις extra 800kWh incl 0,235 162,58%
Συνήθης Λέβητας Πετρελαίου 0,145 100%
Πετρελαίου με επιδότηση 0,35 Ευρώ/lt 0,104 72,13%

Το τμήμα της έρευνας που μπορεί να προκαλέσει αρκετές συζητήσεις έχει να κάνει με τον χρόνο που θα χρειαστεί κάποιος για να αποσβέσει την επένδυση που θα κάνει προκειμένου να αλλάξει πηγή θέρμανσης (π.χ από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, από πετρέλαιο σε αντλίες θερμότητας κλπ). Είναι προφανές ότι ο χρόνος απόσβεσης είναι συνάρτηση και των αναγκών για θέρμανση. Όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση (εξαιτίας του ότι το ακίνητο έχει μεγαλύτερη επιφάνεια ή εξαιτίας του ότι βρίσκεται σε περιοχή με δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες), τόσο συντομότερος είναι και ο χρόνος απόσβεσης αν επιλεγεί κάποια φθηνότερη λύση από το πετρέλαιο. Από την έρευνα του ΕΜΠ προκύπτει ότι η απόσβεση κυμαίνεται:

Για το φυσικό αέριο από τα 3,61 χρόνια έως και τα 23,33 χρόνια

Για τον λέβητα βιομάζας (pellet) από τα 5,5 έως τα 27 χρόνια

Για την αντλία θερμότητας από τα 5,5 έως τα 24,8 χρόνια

Για το ενεργειακό τζάκι από τα 3,5 έως τα 17,8 χρόνια
 

Με αντλίες θερμότητας  και εγκατάσταση από την εταιρεία μας , δεν έχετε ανάγκη πλέον το πετρέλαιο!!!

Η εγκατάσταση σήμερα μιας αντλίας θερμότητας  είναι ο ευκολότερος κι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και τις εκπομπές καυσαερίων, με την απλή χρήση δωρεάν ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο αέρας, το νερό και το έδαφος.

Η κατανάλωση πρωτογενών πηγών ενέργειας όπως τα ορυκτά καύσιμα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο για θέρμανση και ψύξη, προβληματίζει σημαντικά ως προς το κόστος που απαιτείται. Επίσης δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές, σε σχέση με τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή.

Χωρίς συμβιβασμούς στα επίπεδα άνεσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ιδανική για τέλεια αποτελέσματα αναφορικά με εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και περιβαλλοντική προστασία.

Με τη χρήση αντλιών θερμότητας  , πολύ απλά αντλούμε θερμότητα από το περιβάλλον η οποία υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ , το κόστος της επένδυσής σας αποσβένεται σε 3-4 έτη   και κερδίζουμε από τα παρακάτω πλεονεκτήματα.

 • επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με το πετρέλαιο της τάξεως του 50 έως 70%
 • Χρησιμοποιούμε ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • Η κατανάλωση ρεύματος είναι μικρή 
 • Τα συστήματα αντλιών θερμότητας   αντικαθιστούν πλήρως τον λέβητα πετρελαίου ή αερίου μίας κατοικίας , ή συνεργάζονται μαζί του
 • Με το ίδιο μηχάνημα μπορούμε να παράγουμε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης
 • Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας   λειτουργούν άψογα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω του μηδενός και παράγουν νερό υψηλών θερμοκρασιών.
   
  ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ